MJM agro Slovakia, s.r.o.

PREJSŤ NA MJM.CZ 

V júni 2017 bola založená na Slovensku spoločnosť s názvom MJM agro Slovakia, s.r.o. so sídlom v Leviciach.

MJM agro Slovakia je už teraz stabilným a spoľahlivým partnerom pre poľnohospodárske podniky, farmy a drobných pestovateľov na Slovensku.

Jej cieľom je vytvárať a udržiavať seriózne obchodné vzťahy.
Spoločnost MJM agro Slovakia, s.r.o.  je členom koncernu Reticulum Holding, a. s.PESTOVANIE PLODÍN

  • Komplexný systém presného poľnohospodárstva
  • Dodávka priemyselných hnojív
  • Dodávka a pásová aplikácia vápenatých hnojív
  • Ochrana rastlín
  • Osiva

Viacej informácií

ÚRODA

  • Komodity
  • Výroba múky

Viacej informácií
STREDISKÁ

  • Levice
  • Malý Cetín

Viacej informácií


PESTOVANIE PLODÍN


PREFARM®

Komplexný systém presného poľnohospodárstva.
Zníženie nákladov - zvýšenie výnosov - návratnosť investície.

Viacej informácií na mjm.cz

Dodávka priemyselných hnojív

Viacej informácií na mjm.cz

Dodávka a pásová aplikácia vápenatých hnojív

Vápnenie od špecialistov: široký sortiment vápenatých hmôt, špičková technológia, pásmové vápnenie.

Viacej informácií na mjm.cz

KONTAKTY


okres Levice

Ing. Peter Hajka

obchodný manažér
+421 911 452 451
hajka.peter@mjmslovakia.sk


Záhorie

Ing. Peter Ďurček

obchodný manažér
+421 918 818 423
durcek.peter@mjmslovakia.sk


Vápnenie, PREFARM

Ing. Peter Štenko

obchodný manažér 
+421 910 302 871
stenko.peter@mjmslovakia.sk


Piešťany, Topolčany

Ing. Slavomír Nedelka

obchodný manažér
+421 903 648 886
nedelka.slavomir@mjmslovakia.sk
STREDISKÁ

Vedúci prevádzky Levice

Ing. Katarína Berkešová

+421 911 171 096
berkesova@mjmslovakia.sk


Vedúci prevádzky Malý Cetín

Ing. Nikoleta Kováčiková

+421 910 937 888
kovacikova.nikoleta@mjmslovakia.sk


PREDAJŇA KŔMNYCH ZMESÍ LEVICE

Silvia Potančoková

+421 903 491 887


PREDAJŇA KŔMNYCH ZMESÍ MALÝ CETÍN

Ing. Nikoleta Kováčiková

+421 910 937 888
kovacikova.nikoleta@mjmslovakia.sk

Levice, Jurská cesta 8, 934 01


Malý Cetín 160, 951 07


Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,  oddiel Sro, vložka 45201/ N.
Spoločnost MJM agro Slovakia, s.r.o.  je členom koncernu Reticulum Holding, a. s.
IČ: 50902393
DIČ: 2120534966
IČ DPH: SK2120534966

CERTIFIKÁTY