MJM agro Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť MJM agro, a. s. na Slovensku

PREJSŤ NA MJM.CZ 

MJM agro, a. s. sa stále viac etablovala na slovenskom trhu a stávala sa stálym partnerom poľnohospodárskeho sektora na Slovensku. Snahou bolo zabezpečiť komplexnú ponuku produktov a služieb pre obchodných partnerov na Slovensku. Tento fakt viedol k rozhodnutiu založiť dcérsku spoločnosť.

V júni 2017 bola založená na Slovensku spoločnosť s názvom MJM agro Slovakia, s.r.o. so sídlom v Levici.

MJM agro Slovakia je už teraz stabilným a spoľahlivým partnerom pre poľnohospodárske podniky, farmy a drobných pestovateľov na Slovensku.

Jej cieľom je vytvárať a udržiavať seriózne obchodné vzťahy.PESTOVANIE PLODÍN

  • Komplexný systém presného poľnohospodárstva
  • Dodávka priemyselných hnojív
  • Dodávka a pásová aplikácia vápenatých hnojív
  • Ochrana rastlín
  • Osiva

Viacej informácií

ÚRODA

  • Komodity
  • Výroba múky

Viacej informácií
STREDISKÁ

  • Levice
  • Malý Cetín

Viacej informáciíPESTOVANIE PLODÍN


PREFARM®

Komplexný systém presného poľnohospodárstva.
Zníženie nákladov - zvýšenie výnosov - návratnosť investície.

Viacej informácií na mjm.cz

Dodávka priemyselných hnojív

Viacej informácií na mjm.cz

Dodávka a pásová aplikácia vápenatých hnojív

Vápnenie od špecialistov: široký sortiment vápenatých hmôt, špičková technológia, pásmové vápnenie.

Viacej informácií na mjm.cz

KONTAKTY


Nitrianský kraj

Mgr. Ivana Fábryová

riaditeľka spoločnosti
+421 910 934 888
fabryova@mjmslovakia.sk

Trnavský kraj

Mgr. Marcel Ondrušek

obchodný riaditeľ
+421 915 789 8
32

ondrusek.marcel@mjmslovakia.sk

okres Levice

Bc. Ivana Magyarová

obchodná manažérka
+421 911 452 451
magyarova.ivana@mjmslovakia.sk


Záhorie

Ing. Peter Ďurček

obchodný manažér
+421 918 818 423
durcek.peter@mjmslovakia.sk
STREDISKÁ


Levice, Jurská cesta 8, 934 01


Malý Cetín 160, 951 07


Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,  oddiel Sro, vložka 45201/ N.
Spoločnost MJM agro Slovakia, s.r.o.  je členom koncernu Reticulum Holding, a. s.
IČ: 50902393
DIČ: 2120534966
IČ DPH: SK2120534966